De wet op het gebied van gokken in Nederland

In Nederland (en eigenlijk in elk zichzelf respecterend land) gelden een aantal wetten en regels die er simpel gezegd voor zijn om helderheid te verschaffen over wat wel en niet mag. Ook op het gebied van gokken gelden in Nederland een aantal regels. In dit artikel vind je een korte omschrijving van de Wet op de Kansspelen, wie de bepalingen in deze wet bewaakt en handhaaft en ook de belasting komt nog even om de hoek kijken.

Wet op de Kansspelen

In de Wet op de Kansspelen staat wat een kansspel is, welke vergunningen er zijn en hoe er toezicht op gehouden wordt. Een spel wordt een kansspel genoemd als de speler een prijs kan winnen en daarbij geen invloed heeft op het spel. Voorbeelden van kansspelen zijn loterijen, sportprijsvragen en casinospellen zoals roulette en poker. Zonder vergunning is het in Nederland verboden om kansspelen te organiseren. De enige uitzondering zijn de kleine kansspelen en de promotionele kansspelen. Hoewel de huidige kansspelen dus via vergunningen gereguleerd en gecontroleerd worden, is dat wettelijk gezien nog niet geregeld voor online kansspelen. Er worden via internet veel verschillende kansspelen aangeboden, maar die zijn in Nederland dus verboden. Omdat de staatssecretaris dit soort kansspelen wel wettelijk wil reguleren om iedereen de mogelijkheid te geven om veilig en verantwoord online aan dit soort kansspelen deel te nemen, wordt er momenteel aan een wettelijke regeling gewerkt voor dit soort kansspelen.

Kansspelautoriteit

Degene die toezicht houdt op al deze regels en wetten is de Kansspelautoriteit. Deze autoriteit controleert onder andere of de vergunninghouders zich houden aan de wet- en regelgeving. Daarnaast hebben ze als taak om kansspelverslaving tegen te gaan. Zij doen dat onder meer door in samenwerking met de GGZ en de Speelautomaten Brancheorganisatie een cursus voor medewerkers van Speelautomatenhallen aan te bieden, die hen leert de symptomen van verslaving te herkennen en maatregelen daartegen te kunnen nemen. Ook hebben zij een informerende rol richting zowel de burger als de overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Je kunt hierbij denken aan informatie over de Wet op de Kansspelen en de uitvoering, maar ook informatie over de risico’s van kansspelen is er een onderdeel van.

Als laatste taak worden ook illegale praktijken en criminaliteit die gerelateerd is aan kansspelen aangepakt. Hiervoor zijn een aantal bestuursrechtelijke handhavingmiddelen zoals boetes of dwangsommen mogelijk, maar er kan ook een beroep worden gedaan op het Openbaar Ministerie om het strafrecht in te zetten.

Via deze verschillende taken heeft de Kansspelautoriteit tot doel dat een ieder op een veilige, eerlijke en leuke manier deel kan nemen aan kansspelen en er een eerlijke verdeling van de prijzen plaatsvindt.

Kansspelbelasting

Als je overigens een prijs van meer dan €454,- wint bij een kansspel dan is daarover kansspelbelasting verschuldigd. Degene die het kansspel organiseert is verplicht van te voren aan te geven of hij de belasting voor zijn rekening neemt of dat dit voor rekening van de winnaar komt. Kijk hier dus altijd goed naar, zodat je weet wat je te wachten staat. Als je deelneemt aan een illegaal kansspel, wat bijvoorbeeld de online kansspelen nog steeds zijn, moet er ook kansspelbelasting betaalt worden. Hiervan moet je apart aangifte doen bij de Belastingdienst.